ქართველი გოგონა, რომელმაც ავთანდილის ანდერძი გარეპა

ქართველი გოგონა, რომელმაც ავთანდილის ანდერძი გარეპა – “ვეფხისტყაოსნის” ახალი აუდიო ვარიანტი:
გაზიარება